Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 1-20 din total: 52
1
2
3
Inainte
AnNrFisierData
2018 48 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Corlăteni pentru anul 2018 28/09/2018
2018 49 Privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale 28/09/2018
2018 50 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Corlăteni în Consiliul de Administrație ale unității de învățământ preuniversitar de stat din comuna Corlăteni 28/09/2018
2018 51 Privind numirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Corlăteni în Comisia de evaluare și asigurare a calității in educație din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Corlăteni, județul Botoșani 28/09/2018
2018 52 Privind acordarea de premii speciale unor elevi și profesori cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Corlateni 28/09/2018
2018 47 Aprobarea prelungirii mandatului administratorului S.C- GOSPODARII CORLĂTENI S.R.L. pentru o perioada de 6 luni. 07/09/2018
2018 42 Rectificarea bugetului local al Comunei Corlăteni pentru anul 2018 31/08/2018
2018 43 Aprobarea organigramei și a statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Corlateni 31/08/2018
2018 44 Aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Comunei Corlăteni, potrivit art. 185 alin. 1. lit.b din legea Nr.207/2015 - Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 31/08/2018
2018 45 Aprobarea demarării procedurilor legale în vederea contractării unui împrumut bancar pentru asigurarea finanțării proiectului de investiții - Achiziție utilaj pentru Comuna Corlăteni, județul Botoșani 31/08/2018
2018 46 Modificarea anexei nr.2 la H.C.L. Nr.32 din 26.05.2017 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice bugetului propriu al Comunei Corlateni, pentru anul fiscal 2018 31/08/2018
2018 41 Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Corlateni 25/07/2018
2018 33 Rectificarea bugetului local al Comunei Corlăteni pentru anul 2018 11/07/2018
2018 34 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferent investiției ACHIZIȚIE UTILAJ pentru Comuna Corlăteni, județul Botoșani. 11/07/2018
2018 35 Implementarea proiectului ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU COMUNA CORLĂTENI JUDEȚUL BOTOȘANI 11/07/2018
2018 36 Aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridică cu un avocat care să reprezinte interesele Comunei Corlăteni in dosarele in care aceasta este parte 11/07/2018
2018 37 Aprobarea Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ și sportiv pe Lacul Corlăteni 11/07/2018
2018 38 Aprobarea majorării capitalului social al S.C. GOSPODARII CORLĂTENI S.R.L. prin aport în natură al asociatului unic U.A.T Comuna Corlateni 11/07/2018
2018 39 Aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță 11/07/2018
2018 40 Privind alegerea președintelui de ședința 11/07/2018
1
2
3
Inainte