Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afişări | 41-52 din total: 52
AnNrFisierData
2018 21 Alegerea presedintelui de sedinta 23/03/2018
2018 10 Validarea mandatului de consilier local al doamnei Epure Fanica 15/02/2018
2018 11 Aprobarea bugetului local al comunei Corlateni pe anul 2018 15/02/2018
2018 2 Aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea concesionarii. a spatiului corp C din cadrul Dispensarului Medical Uman Corlateni 30/01/2018
2018 3 Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a domnului Pricopie Adrian 30/01/2018
2018 4 Stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personal contractual din familia ocupationala "Administratie" din cadrul primariei Corlateni incepand cu 01.01.2018 30/01/2018
2018 5 Aprobarea "Planului de actiuni si lucrari de interes local" pentru anul 2018 cu beneficiarii legii 416/2001 30/01/2018
2018 6 Desemnarea unui administrator provizoriu la S.C. GOSPODARII S.R.L. CORLATENI 30/01/2018
2018 7 Aprobarea inscrierii in cartea funciara a drumurilor satesti si comunale de pe raza comunei Corlateni, judetul Botosani 30/01/2018
2018 8 Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in localitatile Carasa, Corlateni, Vladeni si Podeni, comuna Corlateni, judetul Botosani" 30/01/2018
2018 9 Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri de interes local in localitatile Carasa, Corlateni, Vladeni si Podeni, comuna Corlateni, judetul Botosani" 30/01/2018
2018 1 Aprobarea contului de executie al bugetului local pentru trim. IV/2017 09/01/2018