Coordonate Generale

MONOGRAFIA COMUNEI CORLĂTENI

 Prezentare generală

Comuna Corlăteni are o suprafață de 5585 ha teren agricol, 2758 locuitori și este alcătuită din 4 sate: Corlăteni, satul reședință de comună, Carasa, Vlădeni și Podeni.

Prima mențiune despre comuna Corlăteni apare în secolul al XV-lea, într-un document din anul 1487, prin care marele domnitor moldovean, Ștefan Cel Mare, confirmă surorii sale Ana stăpânirea satului Corlăteni.

Comuna Corlăteni este așezată pe malul stâng al râului Jijia, la o distanță de 12 km de municipiul Dorohoi și se învecinează la sud cu calea ferată Dorohoi – Iași, pe o distanță de 14 km.

Situația economico – socială

Majoritatea locuitorilor comunei Corlăteni, lucrează în agricultură, existând doar 85 de salariați. În comună funcționează o moară de grâu, trei mori de porumb, un atelier de fierărie – potcovărie.

Activitatea comercială se realizează prin cele 26 de unități care desfășoară activități de comercializare de produse alimentare, băuturi și tutun, precum și alte tipuri de mărfuri cum sunt: cosmetice, articole electrocasnice, îmbrăcăminte, etc.

Legătura cu alte localități se realizează pe calea ferată, pe raza comunei existând trei puncte de oprire a trenurilor, iar transportul rutier se asigură doar pe relația Dorohoi – Corlăteni cu un autobuz care efectuează trei curse zilnice.

Învățământul se desfășoară în patru unități preșcolare, trei școli primare și o școală gimnazială în cadrul căreia funcționează două clase de arte și meserii, profil agricol.

În comună există cămin cultural în satul Corlăteni cu o sală de spectacole de 200 locuri.

Există la centrul de comună o bibliotecă comunală cu 22 mii volume.

Activitatea sanitară este deficitară, fiind asigurată un singur medic care locuiește în comuna Nicșeni și o asistentă care locuiește în comuna Dimăcheni, deși în satul Corlăteni în spațiul existent în Dispensarul Uman și-ar putea desfășura activitatea cel puțin cinci medici.

 

Priorități

- Asfaltarea Drumului Județean nr. 292 Dorohoi – Botoșani, prin Corlăteni, pe o distanță de 15 km;

- Alimentarea cu gaz metan a satelor Corlăteni, Carasa, Vlădeni și Podeni;

- Alimentarea cu apă a satelor Carasa și Podeni și prelungirea rețelelor din satele Corlăteni și Vlădeni;

- Reparații capitale la școlile din Carasa, Corlăteni și Podeni;

- Terminarea lucrărilor de reabilitare a Centrului Social Vlădeni;

- Pietruirea drumurilor sătești în lungime de 35 km;

- Branșarea la rețeaua de apă a Școlii Corlăteni și a Dispensarului Uman;

Sursa : http://www.prefecturabotosani.ro